Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm kurum ve kuruluşların en önemli ihtiyacı nitelikli insan kaynakları elemanlarını kurumlarına kazandırmak olacaktır. Bu sebeple İnsan Kaynakları Yönetimi en önemli iş kollarından biri olma özelliğini hala korumaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine uygun bir müfredatla ön lisans düzeyinde nitelikli insan kaynakları eğitimi vermektir. Bu program, bu bilinç ile insan kaynakları alanı ile ilgili tüm faaliyetlerin planlamasını ve koordinesini yapabilen, güncel gelişme ve değişmelerin takipçisi olacak nitelikli kişiler yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur.

Programın Hedefi
Bu programın hedefi, insan kaynakları yönetimi alanındaki teorik bilgileri, kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesi ile beceriye dönüştürebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Programa Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi programına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile yapılmaktadır. Programımız, merkezi yerleştirme sınavı puan türünden Temel Yeterlilik Testine (TYT) göre öğrenci kabul etmektedir.

Mezuniyet Şartları
İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olabilmek için, öğrencilerimizin dört dönemde aldıkları derslerin toplam AKTS kredisinin 120 olması gerekmektedir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan ve staj vb. diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programımızdan mezun olabilirler. İnsan Kaynakları Yönetimi Programındaki mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerimiz, “İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Ön lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Ön lisans derecesi almaya hak kazanan mezunlarımız; İnsan Kaynakları Meslek Elemanı ünvanı ile tüm kamu ve özel kuruluşlarda, insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlama ve işe alım gibi pek çok konuda çalışma alanı bulabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilen Bölümler
İnsan Kaynakları Yönetimi Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) esaslarına göre ilgili fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmektedir.