Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız;
  • İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili mesleki bilgilere hakim olarak kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları süreçlerini planlayıp uygulayabilir.
  • Doğru işe doğru eleman ilkesi ile işe alma, yerleştirme, eğitim ve geliştirme gibi temel insan kaynakları faaliyetlerini baştan sona yürütebilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı elemanlar olarak hizmet verebilir.