Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Sürekli değişimin yaşandığı günümüz koşullarında yönetim ve organizasyonun önemi gittikçe artmaktadır. Bu koşullar altında varlığını devam ettirmek durumunda olan organizasyonların sahip oldukları üretim kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde kullanması neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yönetim ve organizasyon bölümünün odağı, organizasyonlarda karşılaşılabilecek sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine hizmet etmektir. Bölümümüzde verilen eğitim, siz öğrencilerimizin gelecekteki kariyer seçimleri ve dâhil olacağınız iş organizasyonlarından bağımsız olarak sizlerde değer yaratacak geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu sebeple hem disiplin temelli hem de disiplinler arası eğitim ve araştırmaya önem vermekteyiz. Sunduğumuz teorik eğitimle, sizlerin yönetim alanını öğrenme ve bu alana katkıda bulunma istekliliğinizi desteklemekteyiz.
Temel amacımız, yönetim alanındaki teori ve uygulamalarla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uygun bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli birer eleman yetiştirmektir.
Tarsus Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon bölümü bünyesinde Lojistik ve İnsan Kaynakları Yönetimi programları yer almaktadır. Programlarımız, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlayan, yer aldığı organizasyonda değer yaratacak, çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde yenilikçi ve yaratıcı bakış açısına sahip, farklılıklara önem veren, yönetim strateji ve tekniklerini titizlikle uygulayabilen ara elemanlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.
Sevgilerimle

 

                                                                                                                                     
  Dr. Öğr Üyesi Fatma Zehra YILDIZ
Bölüm Başkanı