Akademik Personel

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ZEHRA YILDIZ
Öğr. Gör. ALİ ARPACIOĞLU
Öğr. Gör. AYÇA UYSAL ÖZCAN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL