Diğer Kurullar ve Komisyonlar

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
BOLOGNA
Öğr. Gör. Nurhayat YAVUZ Bölüm Koordinatörü (22.06.2023-22.06.2026)
ERASMUS
Öğr. Gör. Ayşe GÖKKAYA  Bölüm Koordinatörü (01.09.2022-01.09.2025)
İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Öğr. Gör. Nurhayat YAVUZ Bölüm Temsilcisi (22.06.2023-22.06.2026)
BÖLÜM ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI
Öğr. Gör. Ayşe GÖKKAYA Bölümü Danışmanı 17.02.2023
Öğretim Elemanı KARİYER TEMSİLCİLERİ  
Öğr. Gör. Ayşe GÖKKAYA Bölüm Koordinatörü 26.04.2023
ÇİFT ANADAL- YAN DAL KOORDİNATÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra YILDIZ Bölüm Koordinatörü 01.09.2022