Program Çıktıları

  • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
  • İşletme, ekonomi, muhasebe ve hukuk alanlarında temel bilgi.
  • İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli bilgi kaynaklarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi.
  • Çalışma ve çalıştırma faaliyetlerine ilişkin süreçleri takip etme ve yorumlayabilme becerisi.
  • İnsan kaynakları alanındaki güncel eğilim ve yaklaşımları takip edebilme becerisi.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
  • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallarına bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
  • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerle, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.